Norstell | Kristiansand Industriservice | Fjeldstad Industriservice
        Logo  
Visjon


Fjeldstad AS - Visjon

Selskapets målsetting er å være en ledende leverandør i Norge av tjenester rettet mot nyanlegg og vedlikehold basert på områdende mekaniske totalprosjekter, engineering, prosjektledelse, rør- og stålentrepriser, mekanisk vedlikehold og industrielle stillaser.

Ved å samle selskapenes erfaringer og ressurser gjennom Fjeldstad gruppen framstår vi som en av Norges mest erfarne og ressurssterke totalleverandør av mekaniske entreprenørtjenester.

Fjeldstad Gruppens målsetting er å videreutvikle totalleverandørkonseptet samtidig som enkeltselskapenes fleksibilitet skal opprettholdes.

Våre viktigste kundegrupper:
  • Oljeraffinerier
  • Petroleum og prosessindustri
  • Offshoreverksteder
  • Skipsverksteder
  • Diverse kjemisk/teknisk industri

 

 

Sture, foto Norsk Hydro

Sture, foto Norsk Hydro


Site powered by Proweb ©