Norstell | Kristiansand Industriservice | Fjeldstad Industriservice
        Logo  
Mekaniske totalprosjekter


Fjeldstad AS - Historie og viktige hendelser


1951

Etablering av Fjeldstad Skipsservice AS.

1951-75

Viktigste virksomhet i disse årene var knyttet til skipsverftene rundt Oslofjorden og i Sverige.

1975-

Økt satsing på industristillas og industrivedlikehold.

1977-

Rammeavtale med Essoraffineriet innenfor rør/sveis/ mekanisk/stillas.

1978-93

Rammeavtale med Phillips på Ekofisk innenfor stillas.

1981 Kosmos overtar som ny eier.

1983 Prefabrikasjon og installasjon av rørsystemer samt hook-up på offshore rigg tilhørende Jahre Offshore (NOK 25 mill.).
1983-84 Oppdrag for Statoil på Kårstø i forbindelse med bygging av lagertanker for butan og propan samt div. rørinstallasjoner (NOK 27 mill.).

1985 Bygging av ny Zinkfabrikk for NorZink, Odda (NOK 70 mill).

1986 Rørinstallasjoner Statoil Mongstad (NOK 40mill).

1987 Stålstrukturer og rørsystemer i forbindelse med ny fullgjødselsfabrikk for Norsk Hydro.

1988 Selskapet kjøpes av daværende ledelse (4 pers.).

1988-89 Stillasarbeider for Linde AG på Monstad 
(NOK 30 mill).

1991 Stillas for Statoil Mongstad (NOK 10 mill).

1992 Rørbroer for Saugbruksforeningen, Halden (NOK 12 mill).

1994 Totalprosjekt renseanlegg (avløp) for Alfa Laval på Kollsnes (NOK 9 mill).

1994 Går inn på eiersiden i stillasselskapet Norstell AS, Stavanger.

1994 Går inn på eiersiden i ingeniørselskapet Nopicon AS, Tønsberg.

1994-96 Mekaniske installasjoner på Kollsnes gass-anlegg for Shell (NOK 50 mill).

1995-96 Bygging av luftgassfabrikk for BOC (NOK 20 mill).

1996 Prefabrikasjon og montasje i forbindelse med ny KNO3-fabrikk for Norsk Hydro Herøya (NOK 30 mill).

1997 C.W.Obel Industriservice A/S (C.W.Obel- konsernet, Danmark) kjøper alle aksjene i Fjeldstad AS.

1998-99 Prefabrikasjon og montasje i forbindelse med anlegg for avfallshåndtering i Brevik for NOAH AS (NOK 35 mill).

1999 Gjennomfører prefabrikasjon og montasje av prosessanlegg på Sture-terminalen (Norsk Hydro) samt industristillas (NOK 85 mill).

1999

Kjøper flere aksjer i ingeniørselskapet Nopicon og eier nå 90%.

2000 Utført fire revisjonsstanser for Hydro Rafnes, Statoil Tjeldbergodden, Esso Slagen og Sødra Cell Tofte.
På Tjeldbergodden ble det utført en multidisiplin revisjonsstans.

2001 Fjeldstad AS fyller 50 år.

 

 

 

Det var hvalfangsten som bygget det moderne Vestfold


3d DAK-modell av offshore kran


Site powered by Proweb ©